+386 (0)30 707 870
Mon - Fri
8:00 - 16:00
tel:
+386 (0)30 707 870
opening hours:
Mon - Fri, 8:00 - 16:00

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA KOLES

Splošne določbe

Nomad 2000 d.o.o., njegovi zastopniki, uslužbenci in zaposleni niso odgovorni za telesne poškodbe, materialno škodo, izgubo ali zamudo, ki jo povzroči katera koli tretja oseba, ki zagotavlja katero koli storitev za podjetje Nomad 2000 d.o.o.
Prav tako Nomad 2000 d.o.o. in njegovi zaposleni ne odgovarjajo za kakršne koli poškodbe, smrt, škodo, izgubo, saj je uporaba koles in opreme izven dejanskega nadzora podjetja Nomad 2000 d.o.o.
Najemniki kolesarijo na lastno odgovornost, vse skozi pregledujejo in spremljajo stanje koles in opreme ter se strinjajo, da Nomad 2000 d.o.o. ni odgovoren za poškodbe ali smrt zaradi morebitnih nesreč in nezgod.
V Nomadu 2000 d.o.o. priporočamo uporabo kolesarskih čelad, kadar koli kolesarite. Čelade so na voljo za doplačilo.
Vsa kolesa, ki so predana v uporabo so v brezhibnem stanju, kar preverita predstavnik podjetja Nomad 2000 d.o.o. in najemnik ob sami primopredaji kolesa. Najemnik tudi podpiše, da je ob primopredaji prevzel kolo v brezhibnem stanju.
Najemniki se zavezujejo, da bodo kolesa uporabljali na lastno odgovornost, morebitne pomanjkljivosti pa bodo sporočili podjetju Nomad 2000 d.o.o. takoj, ko jih opazijo. Najemniki se strinjajo, da bodo obvestili podjetje Nomad 2000 d.o.o. o pomanjkljivostih pismeno na elektronsko pošto info@nomad2000.si in poklicali na številko +386 30 707 870.
Specifikacije vsakega kolesa se lahko spremenijo glede na razpoložljivost nadomestnih komponent.
Navodila za uporabo, sestavljanje in vzdrževanje koles ob najemu niso priložena, udeleženci pa s podpisom pogodbe potrjujejo, da so usposobljeni za uporabo koles. Prav tako potrjujejo, da so seznanjeni z delovanjem koles s sprednjim in zadnjim menjalnikom.

Prevzem, vračilo in dostava

Prevzem in vračilo koles je možen na naslovu podjetja Nomad 2000 d.o.o.. V primeru dostave na drugi naslov, podjetje Nomad 2000 d.o.o. zaračuna strošek dostave in prevzema po veljavnem ceniku. V primeru dostave in prevzema na drugi lokaciji, mora najemnik pisno, preko e-maila, sporočiti naslov lokacije in podatke o kontaktni osebi (ime, priimek in telefonsko številko). Najemniki so odgovorni za to, da so na mestu dostave pripravljeni sprejeti kolesa ob dogovorjeni uri. V kolikor kolesa in opremo prevzame tretja oseba mora zagotoviti varno shranjevanje koles do prihoda najemnika. Najemniki so odgovorni za zagotovitev, da se odgovorni na določenem prevzemnem naslovu strinja z varno hrambo koles in njihovo predajo najemniku.

VZDRŽEVANJE IN ODGOVORNOST

Čeprav so vsa naša kolesa pred odpremo strokovno servisirana obstaja možnost, da je potrebno kolesa prilagoditi ali vzdrževati med obdobjem najema; takšno vzdrževanje se izvede na stroške najemnika, s strani najemnika ali pooblaščenega kolesarskega servisa.
Nomad 2000 d.o.o. krije stroške škode zaradi okvar opreme, na katere najemnik nima vpliva; to vključuje poškodbe med transportom in obrabljene komponente koles.
Morebitne pomanjkljivosti je potrebno sporočiti podjetju Nomad 2000 d.o.o. takoj, ko najemnik pomanjkljivost opazi.
Pomanjkljivosti je potrebno sporočiti pismeno na elektronsko pošto info@nomad2000.si in poklicati na mobilno številko +386 30 707 870.
Da bi bil najemnik upravičen do povračila kupnine rezervnih delov oziroma za storitev popravila, mora podjetju Nomad d.o.o. predstaviti dokaze v obliki fotografij ali video posnetkov poškodovanih ali obrabljenih delov. Prav tako mora priložiti račun za nove dele ali opravljene storitve.
Nomad 2000 d.o.o. je odgovoren za pomanjkljivosti, kot so obrabljeni gonilni ležaji, vzmetenje in pesta koles, v kolikor med najemom ne pride do poškodbe teh delov.
Nomad d.o.o. ne odgovarja za naslednje okvare med izposojo kolesa: potrebna nastavitev menjalnika / predrtje zračnice / zlom napere / zlom verige / zlom menjalnika / zlom nosilca menjalnika / poškodbe kolesnih obročev / poškodovanje okvirja / strganje sedeža / okvara baterije električnega kolesa / druge poškodbe, na katere Nomad 2000 d.o.o. ne more vplivati. Prav tako Nomad 2000 d.o.o. ne odgovarja za posledice uporabe ali napačne uporabe voznika.
V kolikor si nameravate sposoditi kolo, vam v podjetju Nomad 2000 d.o.o. svetujemo, da imate nekaj osnovnega znanja o vzdrževanju koles.

Odgovornost za škodo ali izgubo

Stranka soglaša, da bo opremo vrnila v enakem stanju, kot je bila ob prevzemu, upoštevajoč običajno obrabo, ter da bo popravila ali nadomestila izgubljene, ukradene, poškodovane ali zlomljene komponente kolesa ali ostale opreme in bo podjetju Nomad 2000 d.o.o. povrnila stroške za morebitno nastalo škodo. Zato ne glede na krivdo stranka razume in se strinja, da je odgovorna za krajo ali poškodbo koles ali opreme.

Podnajem prepovedan

Stranka razume in se strinja, da je kakršen koli podnajem najete opreme prepovedan in da vsak tak podnajem povzroči prekinitev in odpoved te pogodbe.

Odgovornost strank

Stranka prevzame odgovornost za kakršno koli in vso škodo ali izgubo osebne lastnine, nesrečo ali poškodbo drugih oseb v zvezi z navedeno opremo za najem.

Osebno zavarovanje

Osebnega nezgodnega zavarovanja ne krije najemodajalec oziroma podjetje Nomad 2000 d.o.o.
Vsem strankam toplo svetujemo sklenitev zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja. Priporočamo, da zajema osebno odgovornost in osebne predmete.

Plačilni pogoji

Za zagotovitev rezervacije je potrebno plačati depozit v višini 30 % celotnega najema v obliki bančnega nakazila. Preostali znesek je potrebno plačati ob prevzemu z gotovino. V kolikor predplačilo ni opravljeno, rezervacija koles in opreme ni veljavna.

Varščina za škodo

Ob prevzemu kolesa je potrebno plačati depozit za gospodarno ravnanje s kolesom in opremo. Depozit se plača v gotovini ali s kreditno kartico. Prav tako mora najemnik ob prevzemu priložiti osebni dokument s fotografijo.

Varščina je namenjena izključno za gospodarno ravnanje z kolesom (čistoča, manjše poškodbe). V primeru večje poškodbe, izgube ali kraje kolesa, se te dodatno zaračuna v skladu s splošnimi pogoji.
Vsak polog, ki ga da stranka, se uporabi za uveljavitev vseh določb te pogodbe in vsa popravila, potrebna za navedeno opremo. Če je sprožena kakršna koli tožba za uveljavitev katerega koli od pogojev te pogodbe ali za izterjavo kakršnih koli zneskov, dolgovanih po tej pogodbi, se stranka strinja, da bo plačala vse pravne stroške, sodne stroške ali druge stroške.

NADOMESTNA VREDNOST ARTIKLA OB IZGUBI, POŠKODBI, KRAJI

V primeru izgube, poškodbe ali kraje, se najemniku zaračuna plačilo za nadomestilo poškodovanega, izgubljenega ali odtujenega kolesa ali delov kolesa. Spodaj je naveden cenik nadomestila opreme.

 • Kolesa za po mestu (starejša treking kolesa kot so KHS/Nakamura) - 400,00 €
 • Hardtail gorsko kolo (sprednje vzmetenje) - 1.000,00 €
 • Treking kolo - 1.000,00 €
 • Polnovzmeteno gorsko kolo (sprednje in zadnje vzmetenje) - 2.200,00 €
 • E-kolo – 3.000,00 €
 • Torbica za orodje - 30,00 €
 • Vodotesna torba - 70,00 €
 • Kolesarska luč - 25,00 €
 • Baterija električnega kolesa – od 500,00 € do 1.000,00 €
 • Polnilec baterije - 150,00 €
 • Kolesarsko orodje - 30,00 €
 • Tlačilka - 25,00 €
 • Ključavnica - 30,00 €
 • Ključ za ključavnico – 15,00 €
 • Zračnica - 10,00 €
 • Plašč - 30,00 €
 • Poškodovan obroč - 100,00 €
 • Poškodovan okvir - 600,00 €
 • Poškodovana napera – 30,00 €
 • Strgana veriga – 50,00 €
 • Čelada - 50,00 €
 • GPS naprava - 300,00 €
 • Nosilec pametnega telefona - 25,00 €

Navedene cene vključujejo DDV.
V primeru, da stranka poškoduje kakšen del, ki ni na seznamu, se stranki zaračuna dotični del in zamenjava dela po trenutni tržni vrednosti.

ODPOVEDI IN VRAČILA

Najemnik lahko v vsakem trenutku odstopi od najema, vendar vse nastale stroške krije sam.

Najemnik mora o odpovedi najema podjetje Nomad 2000 d.o.o. obvestiti v pisni obliki preko elektronske pošte, sicer se odpoved ne upošteva.

Nomad 2000 d.o.o. ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.

Višina stroškov za odpoved najema:

 • do 31 dni pred najemom – 20 € administrativnih stroškov,
 • od 30 do 15 dni pred najemom – 30 % cene najema,
 • od 14 do 8 dni pred najemom – 50 % cene najema,
 • manj kot 8 dni pred najemom – 100 % cene najema.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji dodatne organizacije, ki jih agenciji NOMAD 2000 d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in poslovni partnerji.
V kolikor se izposoja konča pred končnim datumom najema, najemnik ni upravičen do vračila kakršne koli vrednosti najema. Vsa ustrezna povračila bodo izdana po vračilu vse najete opreme.

PLAČILO ZA POZNO VRAČILO

Za vsak dan, ko stranka obdrži opremo po dogovorjenem datumu vrnitve, določenem v najemni pogodbi, se poleg dotičnega dne, zaračuna še dodatni dan najema. Vso opremo je potrebno vrniti na sedež podjetja Nomad 2000 d.o.o. ali na lokacijo, vnaprej preko elektronske pošte dogovorjeno s podjetjem Nomad 2000 d.o.o.

UPORABA PODATKOV IN FOTOGRAFSKEGA MATERIALA

Nomad 2000 d.o.o. vse pridobljene podatke o najemnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Najemnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti, uveljavljajo pravice in za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja strank o ponudbi agencije Nomad 2000 d.o.o. ter njenih poslovnih partnerjev. V kolikor najemnik tega ne želi, lahko to izjavi ob samem najemu.

Nomad 2000 d.o.o. si pridržuje pravice objave fotografij udeležencev nastalih med najemom v promocijske in marketinške namene (na spletnih straneh, reklamnih letakih, v katalogu…).

Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji za najem koles preko agencije Nomad 2000 d.o.o. so sestavni del vseh najemov.

Stopite v stik